Ilmiöt
3.7.2018
|
Venla Lepänaho

Setan ja kustannusosakeyhtiö Kosmoksen kirjoituskilpailu sateenkaarinuorille on käynnissä

Seta ja kirjakustantamo Kosmos järjestävät Ole sinä!-kirjoituskilpailun, johon etsitään sateenkaarinuorten itsensä kirjoittamia romaani-, novelli- ja runokäsikirjoituksia. Kilpailun teemaa Ole sinä, voi lähteä pohtimaan hyvin monella eri tavalla, eikä tekstien ole pakko käsitellä seksuaalisuutta, sukupuolta tai identiteettiä, kunhan kirjoittaja vain kokee itsensä sateenkaarinuoreksi eli nuoreksi, joka määrittelee itsensä kuuluvaksi jollain tavalla seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Vaikka kilpailu onkin ollut jo jonkin aikaa käynnissä, ehtii siihen vielä osallistua, koska osallistumisaikaa on 30.9. saakka. Voittajat julkaistaan lokakuussa Helsingin Kirjamessuilla.

Lisää tietoa kilpailusta löytyy niin Setan kuin Kosmoksenkin sivuilta.

Miksi juuri tämä aihe on niin tärkeä ja miksi kilpailu on suunnattu juuri nuorille?

Sateenkaarinuoret kohtaavat tutkitustikin edelleen paljon syrjintää ja ennakkoluuloja, jotka voivat estää heitä toteuttamasta omaa potentiaaliaan. Kilpailulla haluamme rohkaista nuoria etsimään omaa ääntään ja käyttämään sitä ilman, että tarvitsee pelätä, mahtua johonkin muottiin tai miellyttää. Toisaalta, kun oma identiteetti jollain tavalla eroaa normeista, niin se voi myös laajentaa omaa näkökulmaa ja auttaa kyseenalaistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti totuttuja ajattelutapoja ja rakenteita. Tällaisista näkökulmista voi olla hedelmällistä tuottaa uudenlaista ja kiinnostavaa kirjallisuutta.

Toivomme, että kilpailu osaltaan tuo sateenkaarevia identiteettejä näkyväksi niin yhteiskunnassa kuin kirjallisuudessa. Suomalaisessa kirjallisuudessa on kyllä tarinoita, joissa käsitellään sukupuolen tai seksuaalisuuden moninaisuutta. Usein näitä aiheita kuitenkin lähestytään hyvin toisesta näkökulmasta: minkälaista on ollut olla vanhempi, kumppani tai joku muu läheinen seksuaali- tai sukupuolivähemmistön edustajalle. Toivomme, että kertojiksi pääsisivät vihdoin sateenkaarevat itse.

Minkä tyylisiä tekstejä uskotte saavanne nuorilta?

Osa varmasti käsittelee sateenkaariteemoja, omaksi itseksi tulemista, identiteetin etsimistä tai vaikka syrjintäkokemuksia. Ehkä osassa teksteistä kuvitellaan maailmaa, jossa esimerkiksi sukupuolella on vähemmän merkitystä kuin nykyään tai jokaisella on enemmän vapautta määritellä oma identiteettinsä ja elää sen mukaisesti ilman pelkoa syrjinnästä. Odotamme kuitenkin saavamme hyvin monenlaisia tekstejä eri aiheista. Kilpailun teema, Ole sinä, on hyvin vapaasti lähestyttävissä, eikä tekstin tarvitse käsitellä seksuaalisuutta, sukupuolta tai identiteettiä lainkaan. Tärkeintä on, että nuorten oma ääni tulee esiin!

Kysymyksiin vastasivat Setan nuorisotyön koordinaattori Heta Hölttä ja Kosmos-kirjakustantamon Heini Salminen.

← Takaisin
seuraa meitä