Kirja-arviot
3.12.2015
|
Tuure-Eerik Niemi

Naomi Klein: This Changes Everything

Naomi Klein: This Changes Everything. Allen Lane. 2014. (Ilmestyy suomeksi syksyllä 2015).

Arktiset napajäät sulavat. Rannikkokaupungit ympäri maailmaa tuhoutuvat merenpinnan noustessa. Ilmasto muuttuu epävakaisemmaksi: sademäärät jakautuvat epätasaisemmin ja kokonaisia alueita aavikoituu. Suurten myrskyjen määrä nousee, ja ne käyvät entistä tuhoisammiksi. Sadat miljoonat ihmiset joutuvat ilmastopakolaisiksi. Uusia tauteja kehittyy. Luonnon luhistuessa myös ihmisyhteiskunnat ajautuvat tuhon partaalle.
Näitä masentavia tulevaisuudenkuvia Naomi Klein hahmottelee uusimmassa teoksessaan This Changes Everything: Capitalism vs. Climate eli Tämä muuttaa kaiken: kapitalismi vastaan ilmasto. Klein, kanadalainen, maailmanlaajuista kuuluisuutta nauttiva kirjoittaja, haluaa todistaa, että ainoa tapa, jolla voimme varautua ilmastonmuutoksen haasteisiin on tehdä suuria rakenteellisia muutoksia. Hänen mukaansa kuluttamiseen perustuva globaali talous on luonut puitteet niin rajuille olosuhteille, että ihmisyyden eloonjäämismahdollisuudet pienenevät hetki hetkeltä.
Klein erittelee teoksessaan ilmastonmuutokseen liittyviä eri keskusteluita. Hän syyttää kansainvälisiä energiajättejä ahneudesta ja läntisiä yhteiskuntia lyhytnäköisyydestä. Vaikka ilmastonmuutoksesta on puhuttu jo vuosikymmeniä, perustuu lähes kaikkien maiden sähköntuotanto edelleen korkeapäästöisiin menetelmiin. Kleinin mukaan läntiset, kehittyneet yhteiskunnat eivät ole pitkäjänteisesti investoineet ympäristöystävällisten energiantuotantomenetelmien kehittämiseen. Sen sijaan ne ovat vääräuskoisesti tuudittautuneet fossiilisten polttoaineiden, kuten maaöljyn ja -kaasun sekä kivihiilen, polttamiseen perustuvan energiantuotannon kustannustehokkuuteen.
Teos ruotii myös länsimaisen demokratian tilaa ja käsittelee laajempia sosiaalisen oikeuden teemoja, kuten tuloerojen globaalia kasvua ja maaoikeuskysymyksiä. Klein rinnastaa ilmastonmuutoksen vastaisia toimia vaativat kampanjat 1900-luvun merkittäviin yhdenvertaisuutta ajaviin kansanliikkeisiin: kaikkien oikeus saastumattomaan ympäristöön on yhtä tärkeä kuin esimerkiksi etninen tasa-arvo. Hän siteeraakin useasti Martin Luther Kingiä, tunnettua amerikkalaista mustien ja valkoisten välistä tasa-arvoa ajanutta poliitikkoa.
Klein ei kuitenkaan vaadi vain yhteiskunnallisia muutoksia. Hänen mielestä suhteemme luontoon ja ympäristöön pitää uudistua – ihminen ei voi nähdä itseään luontoa parempana vaan luonnon osana. Siitä lähtien, kun James Watt keksi höyrykoneen 1700-luvulla, on ihminen voinut elää yhä enenevässä määrin välittämättä luonnosta. Kleinin mielestä tämä riippumattomuus on kuviteltua ja jotta tuleva ilmasto- ja yhteiskuntakatastrofi voidaan estää, on ihmisten hyvinvoinnin riippuvaisuus luonnosta ymmärrettävä. Koko olemassaolomme vaikuttaa ympäristöön – on löydettävä uusi tapa elää, joka ei perustu kuluttamiseen vaan kestävään kehitykseen.
This Changes Everything on malliesimerkki uusi journalismi -tyylilajista. “Uudelle journalismille” tyypillistä on suurten teemojen käsittely yksityiskohtaisten esimerkkitarinoiden kautta. Tutkimus, jota kirjoittaja on tekstiään valmistellessa tehnyt, tulee esille näiden tarinoiden kautta: tarkoituksena on mahdollistaa lukijan samaistuminen teokseen. Klein onkin erittäin taitavasti kietonut viiden viime vuoden aikana tehneensä tutkimuksen henkilökohtaisiin tarinoihin: hän kirjoittaa niin alkuasukkaiden maaoikeuksista kuin omista tunnetiloistaan äitinä. Ajoittain teoksen teksti on tunteellisen runollista, mutta niin ilmaisultaan kuin sanomaltaan This Changes Everything on pääsääntöisesti kylmä ja terävä.
Klein kirjoittaa niin taitavasti ja uskottavasti, että on helppo ymmärtää, miksi häntä pidetään yhtenä nykyajan merkittävimmistä yhteiskuntakriitikoista. This Changes Evertything ei ole helppo teos: lukukokemuksena se on melko rankka ja vaativa. Se on tärkeä kriittinen puheenvuoro, joka on tärkeä saada luettavaksi myös suomeksi. Maailmamme ajautuu kohti tuhoa, ellemme yhdessä löydä uutta tapaa elää. Klein on itsekin toiveikas: jos opimme suhtautumaan ympäristöön voimavaran sijasta hyvinvoinnin lähteenä, ehkä oikeudenmukaisempi ja kestävämpi ihmismaailmakin on mahdollinen.

← Takaisin
seuraa meitä