Läsglans
5.11.2021
|
Tilde Löfqvist, Tilda Cederberg och 2 E i Vasa övningsskola

Vi talar om tabun i två romaner

Kaj Korkea-aho och Mathias Rosenlund skriver om tabun i sina romaner Röda rummet och Theo. Fyra elever intervjuade dem på Bokmässan i Helsinfors inom ramen för Läscentrums projekt Prata bok. Ibland undvek författarna frågan, vilket eleverna tycker är intressant.

Tilde Löfqvists och Tilda Cederbergs reflektioner efter bokmässan: Att tala och skriva om tabun

Då vår klass blev bjudna till bokmässan visste vi direkt att vi ville vara med och intervjua författarna på scen. Vi tyckte det lät intressant att få tala med personerna som skrivit det vi läst och få deras perspektiv på sina böcker. Dessutom tyckte vi att ämnet tabun i litteraturen lät spännande.

Som förberedelse inför bokmässan läste vi en av Mathias Rosenlunds romaner i klassen och de två andra på egen hand eftersom vi i intervjun skulle fokusera på Rosenlund. Det var en ny upplevelse att läsa alla romaner av en författare under så kort tid och det var kul att se hur Rosenlunds författarskap har utvecklats. Vi reagerade på att Theo skiljer sig från de två första romanerna eftersom den skildrar tonåringar och bryter Rosenlunds mönster av självbiografier. Under läsningen av Theo kunde vi relatera till flera av de unga karaktärerna; speciellt den fina skildringen av vänskapen mellan karaktärerna var något som stod ut och som berörde oss. Andra saker vi tyckte var intressanta var hur ofta musik nämndes i romanen och hur engelska, svenska och dialektala ord blandades i romanen. Det förankrade romanen i verkligheten och i ungdomars populärkultur, vilket väckte associationer till Rosenlunds autofiktiva bakgrund.

Som förberedelse inför intervjun har vi diskuterat och reflekterat över ämnena i boken under flera lektioner för att kunna skriva bra frågor. Vi gick igenom det vi tyckte var mest intressant och det vi tyckte var viktigast att ta upp angående ämnet tabun i litteraturen och sammanställde efter det några frågor. Inför att gå upp på scen var vi båda lite nervösa men det släppte ganska snabbt när vi träffades med författarna. Vi hade en öppen diskussion om romanerna och samtidigt berättade vi för dem hur vår plan såg ut. De var väldigt trevliga under detta tillfälle och verkade intresserade och öppna för våra idéer och det gjorde att vi kunde känna oss mer självsäkra. När det var dags att gå på scen följde vi vår plan enligt vem som skulle fråga vad. Vi märkte att både Rosenlund och Korkea-aho ibland kunde undvika vissa delar av våra frågor, vilket vi tyckte var intressant. Annars är vi väldigt nöjda med svaren vi fick till våra frågor. Det var väldigt lärorikt och gav oss över lag en bra inblick i vad de tänkte angående romanerna.

2 E i Vasa övningsskola: Öga mot öga med författaren

På fredagen då vi besökte bokmässan var det rätt mycket folk i farten i mässcentrum. Atmosfären var trevlig, även om det var lätt att gå vilse bland alla scener och försäljningsstånd. Vi var ganska överraskade över hur stor mässan var. Först passade vi på att höra intervjun som några nior gjorde med Karin Collins som skrivit spänningsromaner om Hangö. Däremellan handlade vi en del böcker både på svenska och engelska.

Före intervjun hade vi bestämt träff med författarna Kaj Korkea-aho och Mathias Rosenlund vid Kallio-scenen. Det var roligt att träffa författarna vars böcker Röda rummet och Theo vi läst under de senaste veckorna. Alltid när man läser en bok gör man sig en del föreställningar om vem författaren är. Mathias har skrivit två självbiografiska böcker före Theo, så det kändes som om vi redan fått reda på ganska mycket om honom som person. Kaj berättar också mycket om sig själv i podden Ted och Kaj. Det var ändå helt annorlunda att föra ett samtal öga mot öga med författarna. Under hela evenemanget upplevde vi att författarna verkade ha liknande tankar och idéer som vi och att det gick lätt att prata med dem.

Även om vi var väldigt nyfikna på författarna som personer var det särskilt författarnas perspektiv och idéer om böckerna vi var fokuserade på. De var båda öppna med hur de tänkte kring olika teman och karaktärer i romanerna, vilket gav oss en bredare förståelse av böckerna.

Vi gillade hur de ibland försökte involvera publiken samt komma ifrån känslan att det var en intervju genom att diskutera istället för att enbart svara på frågor. Det kändes som om våra frågor fungerade bra och att det arbete vi satt ner på att analysera romanerna och ämnet för vårt samtal bar frukt. I efterhand funderar vi på hur man kunde ha fått författarna att dyka djupare ner i de frågor som känns mer tabubelagda i samhället. Å andra sidan har de redan genom att skriva skönlitteratur om ämnen som ofta skambeläggs öppnat upp för en samhällelig diskussion.

Kaj Korkea-aho berättade att han känner att han ännu måste skriva om religion eftersom han själv vuxit upp i en väckelserörelse. Mathias Rosenlunds roman Theo hade precis blivit klar och han berättade att han redan börjat på nästa roman.

← Takaisin
seuraa meitä